Thời gian làm việc
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN BỊ ĐỨT GẦN LÌA CẲNG TAY

CỨU SỐNG BỆNH NHÂN BỊ ĐỨT GẦN LÌA CẲNG TAY

Vừa qua, ngày 24 tháng 09 năm 2017, bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhân nam, 28 tuổi bị đứt gần lìa cẳng tay trái do đả thương, mất nhiều máu. Các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình – Phục Hồi Chức Năng đã cứu sống và phẫu thuật kịp thời.

Xem chi tiết